Photocopy Toshiba và PaperCut MF

PaperCut MF cho phép tích hợp vào máy Toshiba MFDs, cho phép theo dõi và lập hóa đơn cho các công việc copy, scan, fax. Giải pháp này sử dụng tính năng touch screen sẵn có của máy photocopy toshiba để cung cấp các ứng dụng phong phú trong việc quản lý sử dụng chức năng copy, fax và scan như:

  • Xác thực người dùng bằng cách tương thích với môi trường đăng nhập 1 lần của Active Directory, Open Directory, eDirectory, LDAP ...
  • Tùy chọn xác thực người dùng bằng thẻ. (thông qua đầu đọc chuẩn USB).
  • Quản lý truy cập theo group và quản lý copy màu.
  • Giám sát và kiểm soát việc photocopy như: (hạn ngạch, chi phí, phân bổ).
  • Phân bổ việc photocopy đến các account, department, trung tâm quản lý chi phí, dự án khác nhau.