e-BRIDGE Re-Rite

Toshiba e-BRIDGE Re-Rite là 1 công cụ mạnh mẽ, hiệu quả, và dễ sử dụng trong việc số hóa tài liệu, chuyển đổi tài liệu văn bản, hình ảnh thành dạng tài liệu có thể chỉnh sửa như word, excel, power point.

e-BRIDGE Re-Rite là phần mềm tích hợp và tăng cường cho máy photocopy đa năng toshiba e-studio bằng cách cho phép chúng ta scan, chuyển, convert tài liệu giấy, hình ảnh thành file dữ liệu tùy chỉnh được như MS word, MS excel, MS power point, PDF search. Có tất cả 21 định dạng file mà e-BRIDGE Re-Rite hỗ trợ và sẽ tự động nhận diện ký tự trên tài liệu. e-BRIDGE Re-Rite hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ, và đây cũng là phần mềm tốt nhất cho giải pháp lưu trữ tài liệu cho các công ty đa quốc gia.

e-BRIDGE Re-Rite cũng có thể được sử dụng kết hợp với e-BRIDGE Print & Capture, đây là phần mềm có thể download miễn phí từ Apple’s App Store cho iPhone, iPad, iPod touch và từ Google Play Store cho các thiết bị di động chay Android. Các ưu điểm của e-BRIDGE Re-Rite gồm có:

  • Không cần nhập liệu lại các tài liệu giấy, hình ảnh. e-BRIDGE Re-Rite sẽ tạo ra tài liệu có thể chỉnh sửa được và tìm kiếm được như MS word, MS excel...
  • Tăng cường chức năng Scan của máy Photocopy đa chức năng với các định dạng file Word, Excel, Power Point, Searchable PDF hay thậm chí là HTML và e-BOOK.
  • Sử dụng Barcodes để phân tách tài liệu tự động.
  • Kết hợp e-BRIDGE Re-Rite với e-BRIDGE Print & Capture sẽ cho ra tối đa hiệu quả khi dùng trên nền tảng thiết bị di động.