e-BRIDGE Print & Capture

e-BRIDGE Print & Capture là phần mềm cho phép chúng ta print và scan trên máy photocopy đa chức năng toshiba e-studio từ thiết bị di động.

Chúng ta có thể tìm thấy máy Photocopy đa năng toshiba trong hệ thống mạng của mình. Trong khi sử dụng in ấn, chúng ta thậm chí có thể thay đổi tùy chỉnh settings như in màu, in 2 mặt, phóng to - thu nhỏ ... Chúng ta cũng có thể scan tài liệu trực tiếp lưu trên dịch vụ đám mây để dễ dàng sử dụng tài liệu này về sau.

Kết hợp với e-BRIDGE Re-Rite, chương trình này biến thiết bị di động của chúng ta thành một công cụ OCR (nhận dạng ký tự quang học) mạnh mẽ, chuyên nghiệp.

e-BRIDGE Print & Capture có thể được download từ Apple App Store hoặc Google Play Store một cách dễ dàng, các chức năng chính gồm có:

  • In tài liều từ thiết bị di động như mobile phone, tablet hoặc in tài liệu đã được lưu trữ từ các dịch vụ đám mây như (Dropbox, Google Drive, One drive).
  • Sử dụng được tất cả các thiết lập, settings khi in ấn như số lượng bản in, in 2 mặt, in màu ...
  • Scan tài liệu từ máy photocopy của chúng ta và lưu tài liệu đó trên thiết bị di động hoặc các dịch vụ đám mây.
  • Tạo và in QR code của máy photocopy để sau này tìm và chọn máy photo dễ dàng hơn.
  • Sử dụng chức năng phân quyền, mã bộ phận department code để quản lý hiệu quả, an toàn và bảo mật.