e-BRIDGE Fleet Management System

Toshiba’s e-BRIDGE Fleet Management System (EFMS) cho phép chúng ta có thể tập trung và tối ưu hóa việc quản trị máy photocopy.

EFMS là công cụ quản lý duy nhất, chuyên dụng và đáng tin cậy cho máy cho máy Photocopy. EFMS cho phép chúng ta đo lường hầu hết mọi thứ liên quan đến hệ thống và việc sử dụng máy. Việc dễ dàng cài đặt và hệ thống báo cáo đầy đủ giúp chúng ta dễ dàng, tối ưu trong quy trình làm việc và quản lý in ấn. Chúng ta có thể tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống và tạo ra các báo cáo dựa trên người dùng để phân bổ chi phí minh bạch. Hệ thống báo cáo tình trạng sử dụng, theo dõi và quản lý máy Photocopy giúp chúng ta quản lý tình trạng in ấn hiệu quả và dễ dàng. EFMS cho phép chúng ta tối đa hóa hiệu quả sử dụng và tăng năng suất hoạt động trong môi trường công việc của chúng ta.

  • EFMS cho phép chúng ta theo dõi chi tiết tình trạng máy.
  • Hệ thống báo cáo tùy chỉnh đối với từng máy Photocopy giúp chúng ta dễ dàng giám sát tình trạng sử dụng máy để quản lý chi phí trong in ấn.
  • Công cụ quản trị linh động, dễ sử dụng và dễ tùy biến.
  • Có thể import/export cấu hình, tùy chỉnh thiết bị.