e-BRIDGE Capture & Store

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, rất nhiều thông tin, tài liệu trên giấy cần được tích hợp và đưa vào quy trình công việc của chúng ta. E-BRIDGE Capture & Store là ứng dụng hoàn hảo để số hoá các tài liệu giấy và tích hợp chúng vào tài liệu kỹ thuật số của chúng ta nhằm giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và chi phí trong quản lý doanh nghiệp.

e-BRIDGE Capture & Store cho phép admin quản lý và tạo ra các tài liệu 1 cách tự động, cực kỳ dễ sử dụng thông qua giao diện website. e-BRIDGE Capture & Store cho phép chúng ta nhúng các tài liệu giấy khác nhau vào tài liệu số một cách nhanh chóng và dễ dàng khi scan. e‑BRIDGE Capture & Store có nhiều chức năng khác nhau hỗ trợ chúng ta để tích hợp 1 tài liệu mà không cần người dùng can thiệp thủ công. Hệ thống OCR giúp tạo ra các tài liệu có thể search từ việc scan hình ảnh, nhận dạng barcode và những thông tin đặc thù khác như hóa đơn, mã khách hàng ... Dữ liệu thậm chí có thể được thêm vào form, temp, barcodes.

e‑BRIDGE Capture & Store còn có những option, modules để giải quyết các nhu cầu khác của chúng ta. Một khi tài liệu được xử lý và lưu trữ hoặc gửi đi, có thể kết hợp với phần mềm của bên thứ 3 như Microsoft Sharepoint, Google Drive, Evernote ... Chúng ta có thể gửi tài liệu bằng email, shared ra trên file server hay lưu trự trong 1 cơ sở dữ liệu database. Nếu cần, thậm chí chúng ta cũng có thể gửi tài liệu đến nhiều trạm, đích đến cùng 1 lúc. Các ưu điểm của e‑BRIDGE Capture & Store:

  • Thiết kế, tùy chỉnh workflow của chúng ta bằng công cụ kéo thả, cực kỳ tiện lợi và dễ sử dụng.
  • Thay thế các workflows thủ công dễ bị lỗi hay mất thời gian giúp tăng năng suất và hiệu quả trong hoạt động doanh nghiệp.
  • Tùy chỉnh và chỉnh sửa e-BRIDGE Capture & Store theo đúng nhu cầu của chúng ta từ các options, modules và connector khác nhau.