AirPrint - Mobile printing solutions

AirPrint cho phép chúng ta thực hiện lệnh in từ máy iOS hay MAC mà không cần cài đặt drivers hay download bất kỳ phần mềm hỗ trợ nào. Chức năng này cực kỳ tiện dụng.

AirPrint chạy như thế nào?

iPhone®, iPad®, iPod touch® và Mac OS sẽ tự động nhận diện thiết bị máy photocopy trong hệ thống mạng của chúng ta, vì vậy chúng ta có thể in hình ảnh, email, web pages hay kể cả tài liệu được lưu trên Cloud mà không cần bất kỳ phần mềm hoặc driver nào hỗ trợ. Trong khi in ấn, chúng ta vẫn có đầy đủ có thiết lập, cấu hình, settings cho in ấn như số bản copy, in 2 mặt, phóng to - thu nhỏ, in màu ...